Baci niz vodu – naći ćeš uz vodu (hikaja)

Jedan od mudrih halifa sa svojom svitom šetao parkovima drevnog Bagdada kada u jednom vrtu ugleda starca koji u ruci drži mladicu palme želeći da je posadi.

Halifa mu kaza, čestiti čovječe, deder mi reci zašto činiš uzaludan posao? Šta te nagnalo da činiš ono od čega ti pouzdano nikakve koristi nećeš imati?

Starac se nije dao zbuniti već je halifi kazao da je tačno da on neće plodove ubirati sa ovog drveta ali je on za svoga života jeo plodove koje su zasadili njegovi preci pa i on isto čini za buduca pokoljenja.

Začudi se halifa dubokoumnošcu starca pa mu reče aferim, čestitam ti na tome. Napomenimo da je u taj vakat bio običaj da onoga koga halifa javno pohvali iz državne blagajne bude nagrađen sa 1000 dukata. Starac primivši pare nastavi da govori.

Vidiš čestiti halifa moja palma koju još ni posadio nisam plod mi već dade. Halifa se nasmija i ponovo kaza aferim i starom baštovanu bude isplaćena još 1000 dukata. Stari baštovan još dometnu na svoje riječi sljedeću mudrost: Svaka palma rađa u godini dana tek jedanput, a ova moja, uzoriti halifa, evo rodi dva puta za jednu godinu. Halifa reče još jedanput aferim i uskliknu svojim dvorjanima. Požurimo odavde, ovaj starac kako je krenuo cijelu državnu blagajnu će nam isprazniti.