Islam på dansk

Troen på Dommedag

Muslimer tror på Dommedag (Opstandelsesdagen), hvor alle mennesker vil blive genoplivet for at blive dømt af Gud i overensstemmelse med deres tro og gerninger. Muslimer tro, at dette liv kun er en prøvelse som forberedelse til det næste eksistensniveau. Dette

Hvordan ser islam på emnet døden?

I den moderne, travle verden, har døden ikke meget plads – og dog eksisterer den side om side med os i vores hverdag. Allah (subhana wa ta´ala) er tættere på os end vores egen halspulsåre, og døden kan indhente enhver

Respekt for forældrene

Vi ved at vi altid skal være venlige overfor alle og respektere dem vi kender og møder, men dem der har størst krav på vores respekt, er vores forældre. Allah, den Højeste, har gjort dét meget klart for os i

VIDENSKAB OG ISLAM

Selvom det primære formål med Koranen (åbenbaret for over 1400 år siden) ikke er af videnskabelig natur, så indeholder den alligevel videnskabelige fakta der kun er blevet opdaget for nyligt, på grund af de teknologiske fremskridt vi har opnået de

Seerah – Islamisk historie fra Profetens fødsel, hans opvækst, profetskab, etablering af islamisk samfund, udbredelsen af Islam indtil Profetens (saws) død

Verden i år 570 År 570 er omkring 1400 år siden. Det var på den tid, da Profeten Muhammad (saws) blev født i Arabien. Dengang var alting helt anderledes end det er nu. Der var ingen biler, ingen store fabrikker,

Universets skabelse

Hvordan udviklede dette univers’ ligevægt, harmoni og orden sig? Hvordan kan det være, at jordkloden er et så passende og beskyttende sted for os at bo? Sådanne spørgsmål har den menneskelige race stillet sig siden begyndelsen. videnskabsmænd og filosoffer, der

Lær at be’

Salah (Bønnen) er den anden søjle i Islam, og det er derfor en af de vigtigste obligatoriske handlinger i en Muslims liv. Derfor er det også den første gerning, som man vil blive stillet til regnskab for på dommens dag.

TAWHID ER GUDS ENHED

Der findes kun EN gud og det er ALLAH; der er EN, UDEN PARTNER i Sit Herredømme og Sin Gøren. Allah er EN uden lighed i Sin Essens og Egenskaber. Allah er EN uden rivaler i Sin Guddommelighed og i

HVEM ER SÅ DENNE SKABER?

Af: Dr. Mustafa Mahmoud (Amina Bulgarien) Vi muslimer bekræfter hver eneste minut i vores liv, at alle ting er skabt af en Skaber, og hermed har vi fundet svaret på de ikke-troendes største dilemma, som er: Hvor kommer alle ting

FINDES DER EN SKABER?

Mange mennesker benægter Allahs eksistens, men ubevidst har de i baghovedet, at Han findes. Tanken er blot blevet skubbet så langt tilbage pga. opdragelse, uddannelse, venner, udvikling, medier osv., at de ikke har kontakt med tanken om Gud. Det kræver

ISLAM 5 SØJLER

Lad intet afholde dig fra at søge sandheden HVAD ER ISLAM? Islam er verdens evige religion, sendt til hele den samlede menneskehed. Det er instinktets religion, som vores leder Muhammad (sallallahu alayhi wa sellem) prædikede (Guds fred være med ham),

HVORDAN BLIVER MAN MUSLIM?

Ønsker du at konvertere til Islam, eller er du blot interesseret i at få flere informationer før du beslutter dig, kan du trygt henvende dig til os i Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark. Vi vil gøre vores yderste,

ISLAM KORT FORTALT

Lad intet afholde dig fra at søge sandheden ISLAM OG MUSLIMER Islam er et arabisk ord, som betyder ”fred, renhed, underkastelse, anerkendelse og forpligtelse”. Religionen Islam er den totale accept af Guds lære og vejledning, sådan som den er åbenbaret