Islamske teme

Fatiha sadrži sve što nam je potrebno

Allah Uzvišeni kaže: “Dali smo ti sedam sličnih ajeta i veličanstveni Kur’an.” (El-Hidžr: 87) Većina komentatora spominje da se izraz “sedam sličnih ajeta” odnosi na suru El-Fatiha. Kada razmislimo o ovoj suri i njenim ajetima, vidimo da svaki od njih

Serijal predavanja Buđenje ambicija

Zekat na dug?

Pitanje: Mora li čovjek davati zekat na pozajmicu? Odgovor: Čovjek nije dužan davati zekat na pozajmicu jer on ne raspolaže imetkom koji je pozajmio. Ali ako određenu sumu novca pozajmi imućnom čovjeku, tad svake godine mora izdvojiti zekat. I oslobodit

DESET izgovora muslimanki koje ne nose hidžab i ODGOVORI na njih

Ovo isto pitanje smo postavili grupi muslimanki koje ne praktikuju hidžab i iz njihovih odgovora izvukli deset glavnih izgovora, kojima žene muslimanke pribjegavaju, kada se od njih traži razlog njihovog nepokrivanja… Razlog zbog kojeg je Allah s.w.t. učinio pokrivanje obavezom

Stepen „Er-Rida“ (Zadovoljstva)

Rekao je šejhul-islam ibn El-Kajjim, rehimehullah: U stepene {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} „Samo Tebe obožavamo, i samo od Tebe pomoći tražimo.“ (El-Fatiha: 5.) spada i stepen Zadovoljstva Učenjaci su postigli koncenzus da je ono pohvalno, a da li je i

UKOP MEJJITA U SANDUKU?

Ukop mejjita u sanduku/tabutu je kod većine učenjaka islama pokuđen ukoliko nema potrebe za njim. Međutim, ukoliko se javi potreba za ukopom u sanduku, poput raskomadanosti tijela umrlog, zarazne bolesti, rastresitosti zemlje i slično, ukopavanje umrlog u sanduku ne snosi

ZLATNI SAVJETI ŠEJHA IBN SEHMANA O UČENJACIMA I ZNANJU

Šejh Sulejman ibn Sehman, Allah mu se smilovao, je rekao: „Stvarno je za čuditi se onome ko se priklanja i uzima govor ljudi koji nisu učenjaci, niti su učili pred bilo kim od šejhova i ima lijepo mišljenje o takvima

O NAMASKIM SAFFOVIMA

Allah Uzvišeni voli vjernike, u saffu čvrsto zbijene, kako u boju ljutom, tako i u namazu. Čak je Uzvišeni, jednu od 114 Kur’anskih sura nazvao Saff, a u njoj je rekao: “Allah voli one koji se na Njegovu putu bore

Džehennemske patnje

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Džehennemske patnje. Prije nego pređem na zadatu temu sa vama dijelim tugu zbog tragedije koju podnose izbjeglice iz više muslimanskih zemalja na svome putu prema Zapadnoj Evropi koja ih neće, a

ODLIKE NOĆI KADR

Hvala Allahu. Salavat i selam Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima i svim iskrenim sljedbenicima do Sudnjeg dana. Amin. Noć Kadr se odlikuje nad ostalim noćima sa nekoliko specifičnosti: – U njoj je objavljen Kur’an, što potvrđuju Allahove riječi: „Mi smo ga

Propisi vezani za OSIGURANJA

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Različiti vidovi osiguranja nezaobilazni su u mnogim sferama našeg života. Tako, naprimjer, posjedovanje

Da li ste spremni za ramazan?

Misliš li da si spreman/na za ramazan? Kakva je tvoja veza sa Gospodarem dok je mjesec milosti, oprosta i zaštite od vatre pred vratima? Da li se spremaš za njega ili misliš da je još rano? Dragi čitaoče, već danas

Iz pera Mehmeda Handžića: Ružni običaji vezani za ženidbu među Bošnjacima

Obično je kod nas prethodilo ženidbi ašikovanje, koje je bez sumnje bilo sasvim čisto, a svrha mu je bila upoznavanje momka i djevojke, da bi mogli kasnije kada se uzmu živjeti u boljoj slozi i ljepšem slaganju. Šerijat nema ništa

Kako je slijepi dječak Salim vratio svoga oca na Pravi put

Nisam bio prešao tridesetu kada mi je supruga rodila prvo dijete. Još uvijek se sjećam te noći… Ostao sam skoro do zore sa društvom u jednoj kafani. Noć smo proveli u ispraznom govoru, pričanju viceva i izrugivanju sa drugim ljudima.

DVADESETTROGODIŠNJICA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Dvadesettrogodišnjica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za istu sam se opredijelio jer je prekjuče, tačnije 15. aprila, u srijedu na dijelu Federacije Bosne i Hercegovine s’ bošnjačkom većinom, obilježen Dan

PRAVA ISTINA O ISA-u alejhi selam (ISUSU)

Kontraverzija oko ličnosti Isaa alejhi selam (Isus) je najvažnija, najistaknutija, najbitnija i najveća razlika između islama i krščanstva. Ova razlika drži sljedbenike ove dvije religije razdvojenim. Muslimani gledaju na Isaa kao na jednog od velikih istaknutih poslanika božijih, vole ga

Zašto muslimani ne jedu svinjetinu!

Zašto je u islamu zabranjeno jesti svinjsko meso? Svi znaju da je konzumiranje svinjskog mesa islamom zabranjeno. Kur’an spominje zabranu konzumiranja svinjetine na četiri mjesta: u suri El-Bekare. 173.ajet; u suri Maida, ajet, 3.ajet; u suri El-En’am, 145. ajet i

Utemeljenost podne (Ahiri-zuhri) nakon džume namaza?

Pitanje Zanima me da li petkom poslije džume namaza se klanja podne namaz ili podne džuma namaza. Naime u jednoj knjizi sam pročito da petkom poslije džuma namaza se klanja podne džuma namaza koji sadrži 4 rekata sun sunneta 4

Da li je dozvoljeno prodati MUSHAF?

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog Rekao je dr. Abdunnasir ibn Hidr Milad u svojoj doktorskoj disertaciji koja tretira pitanja trgovine u islamu: Propis prodaje mushafa Hanefijski mezheb: Nisam našao jasan tekst hanefija koji pojašnjava propis prodaje mushafa, osim što smatram

Dijalog između imama Bakillanija i svećenika

Imam Kadi ebu Bekr El-Bakillani je poznat po svojim debatama i teološkim raspravama sa kršćanskim teolozima i učenjacima. Tako se prenosi njegov dijalog sa jednim od kršćanskih svećenika. Svećenik: „Je li se stvarno Mjesec raspolutio vašem poslaniku Muhammedu?“ Bakillani: „Da.“