Ahlak-Moral

Stepen „Er-Rida“ (Zadovoljstva)

Rekao je šejhul-islam ibn El-Kajjim, rehimehullah: U stepene {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} „Samo Tebe obožavamo, i samo od Tebe pomoći tražimo.“ (El-Fatiha: 5.) spada i stepen Zadovoljstva Učenjaci su postigli koncenzus da je ono pohvalno, a da li je i

Dijalog između imama Bakillanija i svećenika

Imam Kadi ebu Bekr El-Bakillani je poznat po svojim debatama i teološkim raspravama sa kršćanskim teolozima i učenjacima. Tako se prenosi njegov dijalog sa jednim od kršćanskih svećenika. Svećenik: „Je li se stvarno Mjesec raspolutio vašem poslaniku Muhammedu?“ Bakillani: „Da.“

10 razloga da poranite na namaz!

U ovim vremenima većina klanjača uobičajila je kasniti u džamiju, pa pretežno dolaze kada se uči ikamet ili nakon njega, a često im proðe namaz ili jedan njegov dio. Ponekad se uči ikamet za namaz, a u nekim džamijama je

Poučna priča: Moraš prodati svog magarca!

Ova priča se desila u islamskom Endelusu. U jednom od gradova Endelusa su živjela trojica vrijednih mladića koji su radili kao težaci, prenoseći ljudima, po potrebi, njihove stvari. Svaki od njih je imao magarca kojim bi se pomagao prilikom transporta.

Zikrullah – Spominjanje, hvalenje i veličanje Uzvišenog Allaha

Veliki broj islamskih imperativa kod nas je zapostavljen. Jedan od njih je i i institucija zikra. Nekada je osvajao i plijenio ljudska srca a danas je sveden kod mnogih na najmanju moguću mjeru. Zikrullah je obligatna dužnost svakom od nas

Kultura ponašanja prema susjedima

Lijep odnos prema susjedima izuzetno je naglašen u izvorima islama. Njegovo povezivanje sa vjerom u Allaha i Sudnji dan na najilustrativniji nacin govori o važnosti i znacaju tog odnosa. Uznemiravanje susjeda ubraja se u velike grijehe cije su posljedice ulazak

KULTURA PONAŠANJA PREMA RODITELJIMA

Islamski bonton (19) Dobrocinstvo prema roditeljima predstavlja jedno od Allahu Uzvišenom najdražih djela. Lijepo postupanje prema njima svrstava se, prema Kur’anu, odmah nakon vjerovanja u Allaha Uzvišenog. Neposlušnost spram roditelja, prema hadisu, definira se kao najveci grijeh, odmah nakon širka

Baci niz vodu – naći ćeš uz vodu (hikaja)

Jedan od mudrih halifa sa svojom svitom šetao parkovima drevnog Bagdada kada u jednom vrtu ugleda starca koji u ruci drži mladicu palme želeći da je posadi. Halifa mu kaza, čestiti čovječe, deder mi reci zašto činiš uzaludan posao? Šta

Kultura ponašanja prilikom smrti i Dženaze i dužnosti i obaveze spram umrlih

 U današnjem društvu, kada je u pitanju odnos prema mrtvima, ljudi idu u dvije krajnosti. Na jednoj strani imamo one koji rade za svoje mrtve i šta treba i šta ne treba, a isto tako imamo one koji apsolutno ništa

KO NEMA STIDA, NEMA NI IMANA

Po islamskom učenju stid se ubraja u najbolja svojstava lijepog ahlaka koja vjernika pribiližavaju Allahu. Stid donosi samo dobro i neodvojivi je dio imana, tako da kada nestane stida nestane i imana i obrnuto. To je svojstvo koje je kao

ISLAMSKI POZDRAV – “ŠIRITE SELAM”

Slabljenjem volje za izucavanjem islama kod muslimana i nestankom uleme medu masama mnoga obiljezja islama se gube medu muslimanima, tako da neki kasnije tumace da su to u stvari obicaji, a ne stvari od vjere. U prilog ovome se moze