Akaid – Vjerovanje

Fatiha sadrži sve što nam je potrebno

Allah Uzvišeni kaže: “Dali smo ti sedam sličnih ajeta i veličanstveni Kur’an.” (El-Hidžr: 87) Većina komentatora spominje da se izraz “sedam sličnih ajeta” odnosi na suru El-Fatiha. Kada razmislimo o ovoj suri i njenim ajetima, vidimo da svaki od njih

Stepen „Er-Rida“ (Zadovoljstva)

Rekao je šejhul-islam ibn El-Kajjim, rehimehullah: U stepene {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} „Samo Tebe obožavamo, i samo od Tebe pomoći tražimo.“ (El-Fatiha: 5.) spada i stepen Zadovoljstva Učenjaci su postigli koncenzus da je ono pohvalno, a da li je i

ZLATNI SAVJETI ŠEJHA IBN SEHMANA O UČENJACIMA I ZNANJU

Šejh Sulejman ibn Sehman, Allah mu se smilovao, je rekao: „Stvarno je za čuditi se onome ko se priklanja i uzima govor ljudi koji nisu učenjaci, niti su učili pred bilo kim od šejhova i ima lijepo mišljenje o takvima

PRAVA ISTINA O ISA-u alejhi selam (ISUSU)

Kontraverzija oko ličnosti Isaa alejhi selam (Isus) je najvažnija, najistaknutija, najbitnija i najveća razlika između islama i krščanstva. Ova razlika drži sljedbenike ove dvije religije razdvojenim. Muslimani gledaju na Isaa kao na jednog od velikih istaknutih poslanika božijih, vole ga

Dan proživljenja i povratak Allahovih robova

Definicija proživljenja i oživljavanja Pod proživljenjem se podrazumjeva povratak duša u tijela i oživljavanje robova na Dan povratka. Oživljavanje ima isto značenje kao i proživljenje. Kad Allah, dž. Š., htjedne da nastupi proživljenje, naredit će Israfilu da puhne u rog

KAKO OSNAŽITI IMAN

Naša stvarnost Svjedoci smo vremena krize i pomanjkanja imana. Ljudi se tuže na tvrdoću srca, na mnoštvo grijeha, na nedostatak skrušenosti, na škrtost, na mnoštvo bolesti, na tugu, na odsustvo nade, na pojavu slijepog slijeđenja mezheba, plemena ili nacije… To

DAN KOJI ĆE BITI TEŽAK NEBESIMA I ZEMLJI

Neki ljudi će preći preko Sirat ćuprije poput treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, neki poput konjanika na brzom konju, neki poput jahača na devi, neki će preći žureći, neki će se spoticati, padati i dizati, neki će