Fetve

Zekat na dug?

Pitanje: Mora li čovjek davati zekat na pozajmicu? Odgovor: Čovjek nije dužan davati zekat na pozajmicu jer on ne raspolaže imetkom koji je pozajmio. Ali ako određenu sumu novca pozajmi imućnom čovjeku, tad svake godine mora izdvojiti zekat. I oslobodit

UKOP MEJJITA U SANDUKU?

Ukop mejjita u sanduku/tabutu je kod većine učenjaka islama pokuđen ukoliko nema potrebe za njim. Međutim, ukoliko se javi potreba za ukopom u sanduku, poput raskomadanosti tijela umrlog, zarazne bolesti, rastresitosti zemlje i slično, ukopavanje umrlog u sanduku ne snosi

Utemeljenost podne (Ahiri-zuhri) nakon džume namaza?

Pitanje Zanima me da li petkom poslije džume namaza se klanja podne namaz ili podne džuma namaza. Naime u jednoj knjizi sam pročito da petkom poslije džuma namaza se klanja podne džuma namaza koji sadrži 4 rekata sun sunneta 4

Da li je dozvoljeno prodati MUSHAF?

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog Rekao je dr. Abdunnasir ibn Hidr Milad u svojoj doktorskoj disertaciji koja tretira pitanja trgovine u islamu: Propis prodaje mushafa Hanefijski mezheb: Nisam našao jasan tekst hanefija koji pojašnjava propis prodaje mushafa, osim što smatram

KAKO SE ABDESTIO IMAM EBU HANIFE?

Od Himrana, štićenika Osmana ibn Affana, da je vidio Osmana kako se abdesti. Polio vodom iz posude svoje ruke, opravši ih tri puta, zatim je svojom desnom rukom zahvatio voe i njome isprao usta, ušmrknuo vodu u nos i isprao

Nošenje sata na desnoj ili lijevoj ruci?

PITANJE: Da li je nošenje sata na desnoj ruci u skladu sa sunnetom? ODGOVOR: Nošenje sata na desnoj ruci nije ništa preče, niti vrijednije od nošenja sata na lijevoj ruci, jer je sat po propisima najsličniji prestenu, tako da nema

UČENJE DOVE ZA UMRLOG KOD KABURA NAKON UKOPA

Šejh Abdullah b. Baz rhm., u odgovoru na pitanje: „Vidim neke ljude kako zastanu kod groba, nakon ukopa mejta, doveći za njega – jeli ovo dozvoljeno? Da li postoji neka određena dova za taj momenat? Da li je to džematska

RIJASET izdao fetve o zabranjenosti pušenja u islamu

Pitanje: Pušenje u prisustvu nepušača i djece, haram, strogo zabranjeno? Je li pušaču zbog smrada i zadaha iz usta mekruh klanjati u džematu, kao i čovjeku koji je jeo luk? U obzir bi trebalo uzeti gledišta uleme iza 1980-tih, jer

Zašto sve moje prijateljice imaju momke, a samo ga ja nemam? Šta nije u redu s mnom?

Es-selamu alejkum, godinu dana sam bila u vezi s mladićem koji je bio moja prva ljubav. Nakon raskida te veze, nikada više nisam imala momka. Ponekad se pitam: „Da li sam zbilja toliko ružna, pa me niko ne želi?“ Skoro