FINDES DER EN SKABER?

Mange mennesker benægter Allahs eksistens, men ubevidst har de i baghovedet, at Han findes. Tanken er blot blevet skubbet så langt tilbage pga. opdragelse, uddannelse, venner, udvikling, medier osv., at de ikke har kontakt med tanken om Gud. Det kræver en personlig sindsoprivende oplevelse f.eks., død, en farlig og risikofuld situation, igen at få denne tanke frembragt fra underbevidstheden.

”Når modgang rammer et menneske, påkalder det sin Herre og vender sig angrende mod Ham. Men aldrig så snart har Han vist det nåde fra sig, førend det glemmer, hvad det påkaldte før..”.(39-8)

Dem, der ikke tror på Skaberen, går rundt med en følelse af tomhed og tvivl, som de selvbedragerisk prøver at udfylde med ting, de mener, gør dem lykkelige, og som opfylder deres behov og ønsker, såsom godt job, karriere luksus, mange penge, flot hus, bil, ferier, sjove oplevelser. Men disse ting er ringe erstatninger og kan ikke nær måle sig med den lykke, fred og glæde man vil føle, hvis denne tomhedsfornemmelse bliver udfyldt med det, den er beregnet til: Troen på Allah.

De, der tror, og hvis hjerte finder hvile i ihukommelsen af Gud; og i ihukommelsen af Gud finder hjertet hvile! – (13-28)

Hvis vi ikke husker på Gud og ikke finder troen på Ham, vil vi aldrig opnå at finde sjælefred, den rene lykke, meningen med livet og håbet om et evigt liv, hvor alle vore ønsker bliver opfyldt. Så til spørgsmålet; Findes der en skaber? Spørger Allah os i koranen.

“Kan der herske nogen tvivl om Gud, om himlenes og jordens skaber? (14-10)
I himlene og på jorden er der tegn for de troende; (45:3)

Og yderligere spørger jeg: BLIVER NOGET TIL AF INTET? Sagt på en anden måde. Opstår ingenting på egen hånd og bliver til noget? – Nej. Der må være en Skaber!
Eller er de skabt af intet? Eller er det dem, der er skaberne? (52-35)

En udbredt overbevisning blandt ikke troende angående universet og menneskets skabelse, er evolutionsteorien, der siger at alt er opstået tilfældigt. Hvis alt blev skabt ved et rent tilfælde eller helt vilkårligt, ville alt hvile på chancen, og det ville alt sammen være meningsløst. Skulle hele universet være blevet til ved et tilfælde?

Har de, der er vantro, ikke set, at himlene og jorden hang sammen? Men Vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende. Vil de ikke tro?(21-30)

Skulle livløst materiale samle sig på mærkelig vis, og danne simpelt levende materiale, som derefter udviklede sig til komplicerede levende former, planter, dyr og til sidst mennesker, alt dette tilfældigt? Allah siger:

Regnede I med, at Vi kun havde skabt jer for tidsfordriv, at I ikke ville blive bragt tilbage til Os?” (23-115)

Det går stik imod sund fornuft, og utallige tegn og beviser peger på en Evig, Uafhængig og Almægtig Skaber

Han er den, der skabte natten og dagen, solen og månen. Hver især løber i en bane. (21- 33)

Universet, himlene, planeterne jorden og alle andre skabninger har deres perfekte plads og følger perfekte regler for deres væren. Solen står aldrig op i vest, planeterne forbliver i deres baner, stjernerne er bl.a. sat som vejvisere, natten og dagen følger hinanden på faste tidspunkter. Allah informerer os;

Han er den, der skabte solen til at skinne og månen som et lys; for denne bestemte Han faser, så I kan kende årenes tal og beregne. I sandhed, og kun i sandhed, skabte Gud dette. Han fremlægger tegnene nøjagtigt for folk, der har viden.(10:5)

Vil vi ikke acceptere, at et skib sejler ud og vender tilbage til sit udgangspunkt uden en kaptajn eller en besætning til at styre det. Højst sandsynligt vil det kæntre, smides rundt på havet, da slet ikke finde sin vej og vende sikkert hjem.
Hvis vi forestiller os, at der et sted findes en virksomhed, som ikke ejes af nogen, som ikke har nogen administrator eller arbejdere. Hele virksomheden er kommet til eksistens af sig selv. Alle delene satte sig på deres rette steder, og nu er alle maskinerne selv begyndt at køre og varerne kommer selv ud af maskinerne. Hvad ville folks reaktion på en sådan påstand være? Intet land, samfund eller familie kan fungere uden et ”overhoved”, der har det sidste ord og har bestemt særlige regler der skal følges. Hvordan ville verden se ud uden love og regler, sandsynligvis værre end den ser ud i øjeblikket. Skulle hele universet og alle skabninger i det, så ikke have en skaber, der har udmålt en nøjagtig, bestemt og perfekt kurs for dem alle?

Gud har sat en tilmåling for alting.(65:3)

Ethvert menneske prøver at gøre sit liv så meningsfuldt som mulig og stiller en handlingsplan op for sig selv og kan derfor værdsætte fordelene ved en god planlægning. Men mennesket repræsenterer blot en lille del af det store univers, og hvis mennesket kan planlægge, så må hans egen eksistens og universets fortsatte beståen også bero på en planlagt politik.

Fokus på skabelsen af mennesket.
Hvis man spurgte alle verdens læger; ”Er der mening med skabelsen af menneskets øjne?”, ville de svare ”ja”. Hvis man spurgte dem, om der en grund til skabelsen af munden, tænderne ørerne, næsen hænderne, fødderne, hjertet lungerne eller hvilken som helst lille blodårer eller celle i kroppen, vil de svare: ”Ja” Hvis man beder dem forklare nærmere vil de sige: ”Det vil tage årtier at forstå alle kroppens indviklede forhold ”Der må være årsagssammenhæng imellem, at hver del af kroppen er forbundet med kroppen som helhed. Meningen med skabelsen af eksempelvis munden, er at alle kroppens dele bliver ernæret, grunden til skabelsen af lungerne, er at kroppens dele skal have oxygen, og meningen med skabelsen af hjertet, er at hele kroppen får blod…” således er skabelsen af enhver af kroppens dele blevet skabt i nøje sammenhæng, perfekt på en måde som er godtgørende for hele kroppen.

Kroppens indviklede forhold.
Astronauter har brug for specielt tøj til deres færd i rummet., da man som bekendt ikke kan anvende almindeligt tøj. Så er spørgsmålet nu! Hvem har lavet denne dragt? En smed? Nej, en der har kendskab og viden om den verden / det miljø astronauterne skal færdes i og kender materialerne til forarbejdelse af udstyret. Vi er sikkert enige om, af skaberen af udstyret besidder en viden, for uden viden ville han ikke kunne lave en perfekt og passende dragt.

Lad os sammenligne dette eksempel med mysteriet i fosterets udvikling: /
Fosteret får på et vist tidspunkt anlæg til øjne, af den simple årsag at når det fødes er behovet for at kunne se af afgørende betydning. Det samme gælder det faktum, at fosteret skabes med lunger. Men fælles for de nævnte ting er, at det først er funktioner barnet har brug for når det fødes. Fra Skaberens side er vores sammensætning altså nøje planlagt.
Om selve fosterets udvikling i livmoderen belærer Allah os i Koranen:

Dråben gjorde Vi til levret blod, blodet gjorde Vi til en klump kød, kødet gjorde Vi til knogler, og knoglerne beklædte Vi med kød. Så lod Vi det opstå som en ny skabning. Velsignet være Gud, den bedste skaber! (23:14)

Andre mysterier i menneskets krop.
Lige meget om man befinder sig i Afrika eller på Grønland har man en kropstemperatur på 37 grader(under normale omstændigheder). Dette faktum giver stof til eftertanke. En forunderlig kontrolorganisme regulerer kroppens temperatur, således at man altid har samme kropstemperatur, uanset om man befinder sig på ækvator eller på nordpolen. Hvem har tildelt os dette ligevægtsorgan?

Og hvor har vi vores hudfarve fra? Vi ved at de forskellige racer har forskellige hudfarver. Hvis et farvet menneske flytter til de nordlige brede grader ændres vedkommendes hudfarve ikke. Iflg. evolutionsteorien skulle ens evner og egenskaber ændre sig efter det miljø man bor i.

Et af Hans tegn er skabelsen af himlene og jorden og forskellen på jeres sprog og farve. Deri er der tegn for de vidende.(30.22)

Hvis vi for et øjeblik reflekterer over evolutionsteorien, der siger at mennesket blev skabt af naturen – af en kemisk sammensætning af livløst materiale, forårsaget af en kemiske reaktion på baggrund af ændringer i miljøet og blev til en levende organisme, så stiller det en række ubesvarlige spørgsmål, hvis man ikke erkender eksistensen af en Almægtig skaber. Hvorfor blev der skabt mænd og kvinder? Hvorfor blev vi skabt med reproduktionsorganer? Hvorfor blev vi skabt med forskellige fingeraftryk, stemmer, tandsætning. Farve, som ikke ændrer sig efter miljø påvirkning? Allah har sagt:
I mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde, og Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden. Den fornemste af jer er i Guds øjne den af jer, der er mest gudfrygtig. Gud er vidende og indsigtsfuld.(49:13)

Et af Hans tegn er, at Han skabte jer hustruer af jer selv, for at I kunne hvile hos dem. Han satte kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Deri er der tegn for folk, der vil besinde sig.(30:21)

Vi accepterer ikke, at en bunke livløse mursten bliver til et hus helt af sig selv, uden en murer til at bygge det, ved et rent tilfælde p.g.a. kemiske forbindelser eller miljø forandringer. Hvordan kan vi så tro, at mennesket blev til ved et tilfælde, et menneske, der er langt mere kompliceret at skabe end et hus.
Hvis vi ser på sammensætningen af menneskets krop, ser vi at den er sammensat af jern, kalcium, salt o.s.v.(alle grundstoffer, der findes i ler, som Allah har informeret os om.)
” Han er den, der skabte jer af ler, og derpå fastsatte en tidsfrist; hos Ham er der en bestemt tidsfrist. Alligevel tvivler I” (6:2)

Samler vi nu alle disse ting, og giver dem til de klogeste videnskabsfolk i verden, og udfordrer dem til at prøve med al deres viden og på alle mulige måder at samle dem, ville de så kun skabe et menneske. Som kan sanse, føle opfatte og fornemme, og som har liv og sjæl – nej det ville være umuligt. Hvordan kan livløst blive til en levende organisme? Hvem kan give liv. Hvem forårsager, at livsånden bliver blæst ind i fosteret? Da ikke naturen i sig selv.
Sig: “Hvem forsørger jer fra himlen og jorden? Hvem råder over hørelse og syn? Hvem frembringer det levende af det døde og det døde af det levende? Hvem styrer altet?” De vil sige: “Gud!” Sig da: “Vil I ikke være gudfrygtige?” (10:31)

Ser vi på en stol, ved vi at skaberen af denne, har kendskab til træarbejde og har råmaterialerne til forarbejdelse af stolen. Ingen vil tro, at stolen bliver til af sig selv eller er mere avanceret end håndværkeren selv!

Vil de sætte noget ved Hans side, som intet kan skabe, men som selv er skabt?(7:191)

Da man ikke kan skabe noget af intet, må der have været noget – selv om det kun var en partikel, så må den have været skabt! Alt peger på en skaber. Og der findes utallige tegn og beviser på en Almægtig, Alvidende ,Evig skaber, som selv hjælper os:

” Vi vil vise dem Vore tegn i horisonterne og inden i dem selv, indtil det står klart for dem, at det er sandheden. Er det ikke tilstrækkeligt, at din Herre er vidne til alting?(41:53)

Yderligere beviser findes i Koranen, der behandler videnskabelige sandheder, man først i nyere tid har fundet frem til. Ting man for 1400 år siden da Koranen blev åbenbaret ikke havde kendskab til, dette bekræfter Koranens Guddommelige oprindelse.”
Man bør åbne sit sind og forstand for tegn og reflektere over dem og ligeledes over livets store spørgsmål og mysterier og søge efter sandheden og ikke lade sig forblænde og passivisere af dette liv, der trods alt vare kort i forhold til evigheden. Når der er en mening og plan bag skabelsen af universet, og den mindste celle og blodårer, må der også være en mening og plan med skabelsen af mennesket, den bedste og højst udviklede skabning.

Author: Amina Skals

Muslim i norden.