HUTBA: “O robovi Moji…”

Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike. Amin.

Rekao je Uzvišeni Allah:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

– Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53)

Poslaniče, obrati se onima koji su pretjerali prema sebi čineći grijehe: “Ne gubite nadu, o Allahovi robovi, u Njegovu milost ako ste počinili goleme, nebrojene grijehe! Allahova je milost velika, Njegova je dobrota nemjeriva. Allah će oprostiti sve grijehe i preći će preko svih hrđavih postupaka ako se čovjek iskreno pokaje i bude žalio zbog svoje nepromišljenosti.”

Draga braćo, o Allahovi robovi, znajte da se Plemeniti Allah raduje čovjekovom pokajanju i pretvara grijehe u dobra djela nakon iskrenog pokajanja.

Allah mnogo oprašta i ne otkriva sramote, blag je prema ljudima, daje im najvrednije darove na najbolji mogući način i od njih otklanja neprijatnosti.

Musliman se treba radovati ovom ajetu i treba lijepo misliti o Gospodaru svjetova, a nikako ne smije izgubiti nadu u Njegovu dobrotu i milost. Neka se čovjek, ma koliko griješio, vrati Allahu kajući se i tražeći oprost!

O, blago pokajnicima! Blago onima koji se Allahu iskreno obraćaju! Blago sretnicima! Njih u Allaha čeka velika nagrada. Mnogi su učenjaci govorili da ovaj ajet najviše ulijeva nade u Allahov, džellešanuhu, oprost, međutim on nikako nije poziv na dalje griješenje, što ćemo vidjeti iz konteksta Allahovih riječi, nakon ovog ajeta, gdje Uzvišeni kaže:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

”I povratite se Gospodaru svom i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.” (Zumer: 54.)

O ljudi, obraćajte se Allahu kajući Mu se i tražeći oprost, te se samo Njemu prepustite i povinujte, i to prije nego što vas stigne kazna Njegova – neće vam poslije niko pomoći i neće vas niko u svoje okrilje uzeti; Allahovu volju niko ne može suzbiti.

Imam Šafija je u stihovima rekao:

تَعْصِي الإِله وَأنْتَ تزعمُ حُبَّهُ       هذا محالٌ في القياس بديعُ

لَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ      إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

في كلِّ يومٍ يبتديكَ بنعمةٍ         منهُ وأنتَ لشكرِ ذاكَ مضيعُ

Griješiš prema bogu, a misliš da Ga voliš,               Takvo nešto je besmisleno, nečuveno

Da Ga istinski voliš slušao bi Ga                            Jer onaj koji voli voljenog sluša

On te blagodatima stalno obasipa                             A ti si nemaran i na tome nezahvalan

Draga braćo, zaista su ove dvije stvari jako povezane i praktično neodvojive, jer iskrena ljubav prema Allahu u čovjekovom srcu nalaže činjenje dobrih djela koje približuju Voljenom, a griješenje prema Njemu rezultira udaljavnjem od Njega i Njegove milosti.

Nakon toga Allah Uzvišeni pojašnjava kako zadobiti Njegovu ljubav i kaže:

 

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati… (Zumer:55.)

I slijedite, o ljudi, ono najljepše iz časnog Kur’ana i sunneta, objave koju Allah daje Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem – a cjelokupna je objava savršena i sve je u njoj krasno! Dakle, izvršavajte naredbe i sustežite se od zabrana, činite dobra djela zarad Allahova lica slijedeći pritom Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, primjer.

Budite privrženi Kur’anu i sunnetu prije nego što dođe neočekivana kazna poricateljima i grešnicima, a ona će im doći onda kad joj se budu najmanje nadali: snaći će ih u nemaru, okrenute od Allahova šerijata i Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, da nas Allah sačuva ovakvog stanja.

Ovo je slično 18. ajetu iste sure, gdje Allah Uzvišeni opisuje svoje robove:

 

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ  وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

”Obraduj one koji kada čuju govor, slijede ono najljepše u njemu. To su oni koje je Allah uputio. I to su oni koji razumno postupaju.” (Zumer: 18.)

A isto je Allah Uzvišeni pojasnio u suri Alu Imran gdje kaže:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. A Allah je onaj koji prašta i On je Milostivi.” (Alu Imran: 31.), a Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, je ovu stvar protumačio u svome hadisu: ”Cio moj ummet će ući u Džennet osim onih koji odbiju.” A ko će to odbiti, o Allahov Poslaniče? Ima li nekoga da ne želi Allahov Džennet?

”Ko mi se pokori, taj će ući, a ko mi se ne pokori, taj je odbio.”, a zatim Uzvišeni kaže:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

 

– da čovjek ne bi uzviknuo: “Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” (Zumer: 56.)

Budite poslušni Allahu i Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, zato da čovjek ne bi žalio zbog svoje neumjernosti i zbog izgubljenih godina, i da ne bi, onda kad kajanje i žaljenje neće koristiti, uzviknuo:

“Teško meni zbog onog što u odnosu na Allaha propustih, i zbog dobrih djela koja zanemarih, i zbog obaveza koje ispustih, i zbog grijeha koje počinih! I čak bijah jedan od onih što su se izrugivali Allahovu šerijatu, Njegovoj knjizi, Poslanikovu sunnetu i vjernicima, jer sam se, nemaran, odao činjenju grijeha, slušao sam šejtana, slijedio svoje strasti i pokoravao se duši koja me na zlo navodila.”

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

– Ili da ne bi rekao: “Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao!” (Zumer: 57.)

Ili da čovjek ne bi, žaleći, rekao: “Kamo sreće da me Svevišnji Allah uputio na Pravu stazu, pa bih zacijelo bio jedan od bogobojaznih, koji izvršavaju vjerske naredbe, a sustežu se od vjerskih zabrana!” Tako će govoriti, ali će to prazne riječi jer tad kajanje neće koristiti.

 

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

– Ili da ne bi rekao kad doživi patnju: “Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!” (Zumer: 58.)

Ili da ne bi čovjek, pošto se suoči s kaznom grešnicima pripremljenom, rekao: “O, kad bih se mogao vratiti na dunjaluk pa da robujem Allahu onako kako On voli, da slijedim Njegov šerijat i slušam Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!” Ove mu riječi, koje će biti samo izraz kajanja, neće biti od koristi.

Spominje se da je jedan od dobrih prethodnika kada bi čitao ove ajete, ili kada bi posjetio kabur, govorio: ”O dušo moja, šta bi sada rekla da si na mjestu ovoga ovdje u kaburu? Rekla bi: Gospodaru vrati me ne bi li još koje dobro djelo učinio. Evo, Allah ti daje priliku sada, pa je iskoristi prije nego ti bude kasno.”

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

“Nikad! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.” (Zumer: 59.)

Ove će riječi grešnik uprazno govoriti, jer nije iskoristio priliku da čini dobra djela, i njemu su Allahova, džellešanuhu, znamenja dolazila, posredstvom Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ali ih je on, oholi poricatelj inadžija, negirao i oholio se, pa nije htio prihvatiti istinu niti se odazvao na Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, poziv.

Draga braćo, zaista Kur’an vodi onom što je najispravnije i on je radost vjernicima, a zulumćarima on samo propast povećaje. Draga braćo, pripremite se za dan povratka i pokajte se Allahu za grijehe koje ste počinili i za izgubljeno vrijeme koje ste u besposlici proveli. Draga braćo, vratite se Allahu svojim srcima i svojim djelima, prije nego mu se vratite svojom dušom i tijelima.

Molim Allaha da oprosti meni i vama, našim roditeljima i svim vjernicima na Danu Sudnjem.  Amin.