HVORDAN BLIVER MAN MUSLIM?

Ønsker du at konvertere til Islam, eller er du blot interesseret i at få flere informationer før du beslutter dig, kan du trygt henvende dig til os i Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark. Vi vil gøre vores yderste, for at hjælpe dig. Alle er hjertelige velkomne.

Kontakt:

Imam: Resad Korac
Mobil:25 59 51 82

Inden, blot en kort introduktion til hvad man bør tænke over før man konverterer;

At konverterer, er grundlæggende en privat sag mellem individet og Skaberen. Men af praktiske, samt sociale årsager foretrækker de fleste at kontakte et religiøst center for her offentligt at konverterer til Islam.

Inden, man konverterer til islam, er der dog nogle ting man bør gøres sig klart.

For at blive muslim skal man fremsige Shahada (trosbekendelsen) Shahada er
den første af islams i alt fem søjler

1. Shahada (trosbekendelsen)
2. Salah (bønnen)
3. Sauwm (fasten)
4. Zakat (obligatorisk almisse)
5. Hajj (pilgrimsrejsen)

Shahada skal fremsiges på arabisk. Det er i denne forbindelse vigtigt at
fremhæve, man skal forstår betydningen af trosbekendelsen. På arabisk
lyder den som følger:

ASH-HADU ANLAA ILAHA ILLA ALLAH WA ASH HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA
RASUULUH.

Dette betyder at man bevidner med hjerte og mund, at Allah er den eneste
sande Gud, og at Muhammed blev sendt af Ham og er Hans sidste tjener og
budbringer.
At fremsige dette privat eller offentligt er at konverterer. Vigtigt er
det naturligvis at ordene skal komme fra et overbevist hjerte samt fra
en urokkelig tro på at dette er sandheden.
Resultatet af disse ord vil give den enkelte en følelse af at starte på en
frisk.
Oprigtigheden bag ordene gør, at man efterfølgende stræber mere og mere
for at forbedre ens karakter. Dette efter bedste formåen. Lyset af den
levende tro vil fylde ens hjerte og troen bliver så efterhånde indarbejdet og islam
bliver til en naturlig del af ens hverdag.

Første del af Shahada “ASH-HADU ANLAA ILAHA ILLA ALLAH” Der er ingen
anden Gud end Allah (Al pris tilkommer Ham)
Han er den eneste sande Gud, som alene fortjener tilbedelse. Idet Han er
den der giver liv, og underhold til menneskeheden (og alt andet skabt) ud
af Hans ubegrænsede Gavmildhed. Mennesket er skabt til at tilbede Allah.

Anden del af Shahada “WA ASH HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH.”
Betyder; Og jeg bevidner Profeten Muhammed (fred være med ham.) er Hans
sidste tjener og budbringer.

En muslim skal adlyde profetens (fvmh) bud, tro på ham på hvad han sagde
og følge hans belæringer. Praktisere det han tillod, undgå hvad han forbød
og tilbede Allah i overensstemmelse med det budskab, som blev åbenbaret
til profeten.

Tilbedelse; Tilbedelse kan opdeles to kategorier:

• Synlige
• Usynlige.

Synlige
Den synlige del inkluderer handlinger så som at fremsige Shahada, udføre
bønnen, betaling af almisse, fasten, samt pilgrimsrejse til Mekka. Reciterer
Koranen. Vise Allah hengivenhed ved at prise Ham. Rense, sin krop før bøn
osv.
Man kan sige at denne form for tilbedelse, er forbundet med fysiske
handlinger.

Usynlig tilbedelse er, at tro på Allah, dommedag, englene. Bøgerne,
skæbnen. Denne form for tilbedelse inkluderer ikke fysiske handlinger. Men
finder derimod sted i hjertet.