Lær at be’

Salah (Bønnen) er den anden søjle i Islam, og det er derfor en af de vigtigste obligatoriske handlinger i en Muslims liv. Derfor er det også den første gerning, som man vil blive stillet til regnskab for på dommens dag. Salah er vores nøgle til succes i denne verden og i det næste liv. Allah siger i Koranen:

”Succesfulde er de troende, de, som er ydmyge i deres bøn.”
[al-Muminun 23:1-2]

Salah (Bønnen) består af enheder som på arabisk hedder rak’aat. Hver bøn har et bestemt antal rak’aat, som du kan se i skemaet. Bønnen bliver også delt op efter om den er obligatorisk eller ej.

De obligatoriske bønner som også bliver kaldt Fard bønner, er de 5 bønner som vi skal bede i løbet af døgnets 24 timer. De frivillige bønner kaldes Sunnah eller nawafil.

Der er specielt 12 enheder Sunnah bøn som profeten (Fred være med ham) plejede at bede før og/eller efter Fard bønnerne, disse bliver kaldt Sunnah al-rawatib.

Bøn

Sunnah før Fard bøn

Fard (den du skal bede)

Sunnah efter Fard bøn

Fajr (morgen)

2

2*

Dhur (middag)

4

4

2

‘Asr (eftermiddag)

4

Maghrib (aften)

3*

2

‘Isha (nat)

4*

2

* Koran recitationen i de første 2 rak’aat af de bønner som har en stjerne ud for dem, bør læses højt. Alle andre rak’aat i disse bønner og de andre bønner reciteres lavmælt (stille).

 

Profeten (må Allahs Fred og velsignelser være med ham) har sagt:

”Allah vil bygge et hus i Jannah (Paradis) for den person, som frivilligt laver 12 rak’ah sunnah.
Fire rak’ah før dhuhr og to efter den, to rak’ah efter maghrib, to rak’ah efter isha, og to rak’ah før fajr.”
[al-Tirmidhi 379 se også sahih al-Jami’ 6183]

 

Sådan går du i gang med bønnen:
–       Du skal sørge for at tiden for bønnen er gået ind.
–       Du skal dække din awrah, som for mænd er hvad der er mellem navle og knæ, og som for kvinder er hele kroppen undtagen ansigtet og hænderne.
–       Du skal have gyldig Wudhu (tilstand af renhed).
–       Du skal under bønnen vende hele kroppen i retning mod Qibla. Qibla er bederetningen mod Kabaen i Mekkah, Saudi Arabien.
–       Stil en Sutrah foran dig (en genstand, der forhindrer nogen i at passere foran dig under bønnen).
(en Imam (leder af bøn)’s Sutrah gælder for dem som følger ham i fællesbøn).
–       Du skal have en intention (niyyah) i dit hjerte, om at udføre dén bestemte bøn som du skal i gang med, uanset om den er Fard (obligatorisk) eller Sunnah (frivillig). (Intention siges hverken højlydt eller lavmælt, men udelukkende i dit hjerte).
–       Du skal udtale bønnens ord på arabisk.

 

[youtube id=”F78eFQ_Nw-Y” width=”600″ height=”300″ position=”left”]

salahguide_dk_web3 salahguide_dk_web4 salahguide_dk_web5 salahguide_dk_web6 salahguide_dk_web7 salahguide_dk_web8 salahguide_dk_web9 salahguide_dk_web10 salahguide_dk_web11 salahguide_dk_web12 salahguide_dk_web13 salahguide_dk_web14 salahguide_dk_web15 http://www.muc.dk/salahguide_dk_web16

http://www.muc.dk/