Nošenje sata na desnoj ili lijevoj ruci?

PITANJE: Da li je nošenje sata na desnoj ruci u skladu sa sunnetom?

ODGOVOR: Nošenje sata na desnoj ruci nije ništa preče, niti vrijednije od nošenja sata na lijevoj ruci, jer je sat po propisima najsličniji prestenu, tako da nema razlike nosio ga na desnoj ili lijevoj ruci, ali nema sumnje da je čovjeku nošenje sata na lijevoj ruci lakše, sa strane opterećenosti i sa strane gledanja na sat, također. Zatim, bolje će se sačuvati nošenjem na lijevoj ruci, jer je desna više u pokretu.

Kada je ovo u pitanju, postoji doza širine i neispravno je reći: sunnet je da se nosi na desnoj, jer je sunnetom pojašnjena i desna i lijeva strana, kad je u pitanju nošenje prstena, a sat je u propisu najsličniji njemu.

Odgovorio: šejh Muhammed ibn Salih El-Usejmin, Allah mu se smilovao. (Šerhul-Mumti’: 6/110.)

Preveo: Kenan Ćosić