O NAMASKIM SAFFOVIMA

Allah Uzvišeni voli vjernike, u saffu čvrsto zbijene, kako u boju ljutom, tako i u namazu. Čak je Uzvišeni, jednu od 114 Kur’anskih sura nazvao Saff, a u njoj je rekao: “Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima (saffovima) kao da su bedem čvrsti.” (Saff: 4.)

Stoga je vjernicima obaveza da u svojim namazima zbijaju safove, kako fizički, tako i srčano, jačajući međusobne odnose. U hadisu: “Ili ćete vi poravnati safove ili će Allah razjediniti vaša srca.” (Buhari i Muslim)

I zaista, često možemo vidjeti kako dvojica muslimana kada stanu jedan do drugog, kao da jedan od drugog bježe. Ni čudo nije što su nam srca razjedinjena.

Mnogi hadisi ukazuju na to da je ravnanje i popunjavanje safova u namazu obavezno. Veliki broj učenjaka iz reda prvih i potonjih generacija odabrao je ovaj stav. Pogledajmo šta o tome kažu učenjaci naše pravne škole:

Poznati hanefijski pravnik Alauddin El-Kasani (u. 587.h.g.) je rekao: A kada stanu u saffove, poravnaće se i spojiti ramena, zbog njegovih riječi, sallallahu ’alejhi ve sellem: ”Poravnajte i spojite ramena.” (Bedaiu’ Sanaia: 1/159.)
Također, hanefijski učenjak Ahmed Et-Tahtavi (u. 1231.h.g.) je rekao: ”Od sunneta saffa je zbijanje u njemu, blizina jednog i drugog saffa i poravnavanje. Njegove riječi, sallallahu ’alejhi ve sellem: ”Poravnajte.”, tj. u saffu, a njegove riječi: ”ispraviće vam se srca…”, je odgovor na naredbu i ovo je tajna kojoj podučava Zakonodavac, sallallahu ’alejhi ve sellem, kao što nas je podučio da razilaženje unutar saffa vodi razilaženju srca u njegovim riječima: ”Ispravite saffove.”, tj. Poravnajte ih. Njegove riječi: ”Izravnajte svoja ramena.”, kao kada jedan od nas prisloni svoje rame uz rame svoga druga i svoje stopalo uz stopalo svoga druga. A njegove riječi: ”I popunite šupljine.” tj. praznine. Prenosi Bezzar sa dobrim lancem prenosilaca od njega, sallallahu ’alejhi ve sellem: ”Ko popuni prazninu u saffu, biće mu oprošteno.” (Hašijetu Tahtavi ala Merakil-Felah šerh Nuril-Idah od Tahtavija El-Hanefija: 306. str.)

Priredio: Kenan Ćosić