Održan seminar za imame IZBD u IKC-u Vejle

U subotu, 23.03.2015. u prostorijama džemata Vejle je održan seminar za imame IZBD.
Gost – predavač je bio prof. Aljo ef. Cikotić, imam, hatib i muallim islamskog centra Kalibunar iz Travnika. Seminaru su prisustvovali gl.imam IZBD Nermin ef. Babić, Haris ef. Hajlovac, imam džemata Esbjimageerg, Muharem ef. Čanić, imam džemata Horsens, te Kenan ef. Ćosić, imam džemata Vejle.
Tema seminara je bila: Kako poboljšati mektebsku nastavu?
Ef. Cikotić je naglasio obavezu stalnog preiimagespitivanja nijjeta u imamskom poslu, te bogobojaznost kao dva glavna faktora uspjeha, a pravu nagradu svaki imam očekuje jedino od Allaha Uzvišenog.
Također je ukazao na slijedeće bitne faktore uspjeha u mektebskoj nastavi:
– Za kompletan uspjeh je neophodno uključiti sve uzraste i generacije, kako bi duh islama obuhvatio cijelu porodicu.
– Djeci pričati Kur’anska kazivanja o poslanicima, narodima, detalje iz sire Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, poučne hikaje…
– Slušati nekog od poznatih učača Kur’ana u toku nastave i kod kuće.
– Igre u mektebu privlače djecu, stoga je neophodno i na ovaj način djecu zainteresirati da dolaze u mekteb/džamiju.
– Povremeno najbolje učenike nagraditi malim poklonima. Time kod djece razvijamo takmičarski duh.
– Bitan je kvalitet, a ne kvantitet, tj. bolje je da dijete nauči nekoliko sura ispravno, u skladu sa tedžvidskim pravilima, nego da nauči mnogo, ali pogrešno, jer je grešku kasnije teško ispraviti.
– Sure koje se uče napamet ponavljati s roditeljima ko kuće, jer jedan čas sedmično nije dovoljno da se uspješno savlada nastavno gradivo
– Džemati u dijaspori se moraju nametnuti djeci i njihovim roditeljima sa kvalitetnim sadržajima, radom i aktivnostima.
– Konstantno podsjećati Bošnjake na Kur’ansku obavezu. „Uči!“, ali i na bitnost islamskog odgoja. Ovo su dva krila bez koje musliman ne može letjeti.
Isti dan nakon akšam namaza Aljo ef. se obratio džematlijama lijepim savjetima i korisnim porukama.
Uskoro očekujemo još ovakvih korisnih sadržaja i aktivnosti u našem džematu.

Kenan ef. Ćosić