Prelasci na islam

Rekao je Uzviseni Allah u svojoj plemenitoj knjizi” : “A koga Allah uputi na pravi put taj ce biti zasigurno na sudnjem danu jedan od onih kome ce se njegova radost i njegova sreca na njegovom licu ocito vidjeti zbog nagrade koja ih kod njihovog Gospodara ceka zauzvrat to sto su Muslimani bili i u Allaha vjerovali, a koga Allah ostavi bez upute i pravoga puta pa Allah je nema Boga osim Njega i takav ce na sudnjem danu biti jedan od propalih i njegovo prebivaliste na onome svijetu bi ce Dzehenemska vatra, a uzasno je ono prebivaliste