O džematu

  DŽEMAT VEJLE – ISLAMSKI KULTURNI CENTAR

U organizacionom smislu IZBD predstavlja neodvojiv dio IZ BiH, na osnovu čijeg Ustava je i sačinjen odgovarajući Statut koji članoviimage
ma džemata u dijaspori, pa samim tim i u Danskoj daje ista prava koje imaju članovi IZ BiH.

Džemat Vejle trenutno broji 170 porodica što otprilike čini 500 dzematlija. Rad i aktivnosti džemata se finansiraju putem prikupljene džemtske članarine uz odgovarajuću potporu komune Vejle u skladu sa zakonskim odredbama koje važe za sva udruženja.

Od svog osnivanja džemat Vejle kao i ostalih 13 džemata u sastavu IZBD je zamišljen da uz propagiranje i širenje vrijednosti islama njeguje čuvanje identiteta, kulture i bošnjačke tradicije pa je u tom smislu i zamišljen kao svojevrstan Bosanski kulturni centar, što će se poslije kroz njegov desetogodišnji rad pokazati kroz niz aktivnosti koje je proveo.

U proteklih 12 godina rada Džemat je paralelno s vjerskim  radio na afirmaciji Bošnjačke kulture i u saradnji s našom ambasadom u Kopenhagenu proveo niz aktivnosti koje su bile u službi naših ljudi i dijaspore u cjelini.

Sretni smo da smo u prilici da Vas obavijestimo da je Džemat Vejle kupio 20.05.2012 vakuf (džamiju) na adresi Dianavej 10, 7100 Vejle.

Sa ovim su krunisani dugogodišnji napori oko kupovine odgovarajućih prostorija IKC-a Vejle, koje će moći da svojim kapacitetom i sadržajem zadovolje naše potrebe, shodno vremenu življenja i mjestu djelovanja.

Objekat je veličine 501 m² i dora
đen / renoviran je 2003 god a ukupna površina zemljišta je 1000 m². Objekat je kupljen sopstvenim sredstvima  za 1.400.000 dkr, uključujući i advokatski rad.

Vakuf, Islamski Kulturni Centar  se sastoji od mesdžida – prostorije za vjerske aktivnosti kao i prostorija za vaspitno-obrazovne i kulturno-socijalne aktivnosti kao na primjer: Vjerska pouka za djecu i odrasle, nastava bosanskog jezika, književni aranžmani, određene sportske aktivnosti,  omladinske i dječije aktivnosti, aktivnosti žena, biblioteka kaffe-restoran sa bosanskim jelima, internet caffe, bilijar i stoni tenis sala.