KUPLJEN PRVI VAKUF-IKC U VLASTNIŠTVU IZBD U VEJLE-U

«Imetak na Alahovom putu žrtvujte i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite;
Allah zaista voli one koji dobra djela čine» ( Bekare 195)image

Sretni smo da smo u prilici da Vas obavijestimo da je Islamska zajednica Bošnjaka u Danskoj kupila 20.05.2012 prvi vakuf (džamiju) u Vejle-u.

Sa ovim su krunisani dugogodišnji napori oko kupovine odgovarajućih prostorija IKC-a Vejle, koje će moći da svojim kapacitetom i sadržajem zadovolje naše potrebe, shodno vremenu življenja i mjestu djelovanja. Kupljeni prostor je na adresi Dianavej 10, 7100 Vejle.

Objekat je veličine 501 m² i dorađen / renoviran je 2003 god a ukupna površina zemljišta je 1000 m². Objekat je kupljen sopstvenim sredstvima za 1.400.000 dkr, uključujući i advokatski rad.

Obzirom da je objekat potrebno bilo renovirati i prilagoditi potrebama budućeg Islamskog Kulturnog centra sa različitim sadržajima, morali smo uzeti bezkamatnu pozajmicu u vrijednosti od 1.000000,00 kr (kod jednog našeg džematlije) a da bi radove priveli do kraja na objektu potrebno nam je još 100.000,00 kr.image

Džamije su mjesto na kojima čuvamo sebe i svoje porodice u islamu. Ona je garancija našeg identiteta i u džamiji i kroz džamiju mi možemo trajati kao muslimani. Ono što potrošimo za džamiju ide sigurno u našu korist.

Ovo je stoga, bratski, vjernički poziv da nas i pomognete sa svojim prilozima se uključite u ovu hairli akciju

Sa Vašim učešćem, mi ćemo brzo realizovati ovaj projekat, i uvjereni smo da ćete dati svoj doprinos prema vašim mogućnostima, a molimo Allaha dž.š. da Vas i Vašu porodicu sačuva, zaštiti i nagradi radostima ovodunjalučkim i džennetom budućeg svijeta, jer učestvujte u očuvanju islama na ovim prostorima.

Pomoć možete dostaviti u prostorijama IKC-a Vejle ili na Konto:

Reg.nr: 9207 Konto nr: 4497331757

Uplate iz inostranstva:image
IBAN nr. je : DK8630004497331757 SWIFT : DABADKKK

Koordinator Vakufskog projekta

Rešad ef. Korać