Zašto biti član džemata ?

Biti član Islamske zajednice je vjerska i moralna dužnost svakog muslimana. Svojim članstvom postajete dio zajednice. Postajete jedna od karika lanca koji predstavlja Islamska Zajednica Bošnjaka u Danskoj. Samoimage organiziranim i dobro uređenim sistemom rada možemo očekivati očuvanje vjerskog i kulturnog identiteta zajednice-džemata. Zato, svi moramo učiniti dodatne napore kako bi rad naših kulturnih, nacionalnih i vjerskih institucija, među kojima je Islamska zajednica, bio kvalitetan i plodotvoran.

Članarina je, već desetinama godina, osnovni prihod Islamske zajednice i bitan preduvjet njenog uspješnog djelovanja. To je naša investicija i za dunjaluk i za ahiret. To je jedan od garanata da neće doći do slabljenja šehadeta i naše vitalne snage, da neće utihnuti ezani, da se mektebska vrata neće početi zatvarati, da neće početi gasnuti radost ramazana i teravija, da neće……

Svrha i suština postojanja džemata je da pomogne našim ljudima da ovdje u tuđini sačuvaju svoju vjeru, kulturu, jezik i tradiciju. Vjerska je dužnost – farz muslimanima da u mjestu svog stalnog boravka sebi organiziraju džemat. U sredini i uslovima našeg života džemat može postojati i raditi isključivo zahvaljujući članarini i dobrovoljnim prilozima naših džematlija. To su ustvari i jedini finansijski prihodi bez kojih džemat ne bi mogao opstati.

Muslimani su dužni biti članovi Islamske zajednice-džemata u mjestima svog stalnog boravka, tj. tamo gdje su stalno nastanjeni i gdje provode veći dio svoga života. Ovo je stav islama a ujedno je i odluka RIJASETA IZ-e u BiH, a napominjemo je zbog zloupotrebe pojedinaca koji govore da su članovi u svom džematu u BiH ili Sandžaku i da ovdje, gdje stalno žive neće da budu. Takav postupak nije logičan i nema veze sa islamom a protivi se i odluci RIJASETA, najvišeg organa Islamske zajednice u BiH.
Članovi Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj koji plaćaju članarinu u svojim džematima imaju ista prava kao i članovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Stoga, ako živite u Vejleu ili nekom drugom mjestu koje gravitira na ovom području, a niste još postali član Islamske zajednice, mi vas pozivamo da to učinite što prije. Tim činom ćete pomoći naš rad a istovremeno sebe i svoju porodicu pridružiti u okrilje naše vjere Islama.

Iako Islamska zajednica u Vejleu posljednjih godina bilježi blagi rast broja članova, to nije dovoljno za njeno nesmetano funkcioniranje i uspješno suočavanje s nadolazećim izazovima.

Bili smo prinuđeni da u Pravilnik o članarini uvedemo odredbu prema kojoj se, za osobu koja nije član Islamske zajednice, u slučaju potrebe za korištenjem vjerskih usluga (smrtni slučaj i drugo), mora uplatiti 5 godina unazad! Jer, nije pravedno da u istom položaju budu oni koji su citav život uz Zajednicu i oni koji se Islamske zajednice sjete tek kada im ona zatreba!

Kako se učlaniti u naš Džemat ?

To je vrlo jednostavno. Najbolje je da se lično javite u administrativne prostorije džemata i popunite pristupnicu.  Nakon toga ćete dobiti  na vašu adresu uplatnicu te istu uplatiti u pošti ili banci. Kada uplatite članarinu šalje vam se  članska knjižica na kojoj će se nalaziti ovjerenja za uplaćene članarine.

Vaše podatke ( ime i perezime svih članova porodice i adresa, telefon, evt. e- mail, godište rođenja) nam možete poslati i putem elektronske pošete na e- mail : dzemat@dzematvejle.dk ,  Ili kliknite ovdje za  prijavu preko stranice.

Nakon toga ćemo stupiti u kontakt sa vama  poslati  uplatnicu i člansku knjižicu.

Iznos  godišnje članarine

Familija 1250 kr  ( za cijelu porodicu)

Roditelj sa djecom 750 kr

Samac 450 kr