RIJASET izdao fetve o zabranjenosti pušenja u islamu

Pitanje:

Pušenje u prisustvu nepušača i djece, haram, strogo zabranjeno? Je li pušaču zbog smrada i zadaha iz usta mekruh klanjati u džematu, kao i čovjeku koji je jeo luk?

U obzir bi trebalo uzeti gledišta uleme iza 1980-tih, jer se od tada pouzdano zna da je duhan otrov i opasnost. I odgovor bi trebao biti nedvosmislen, jasan i precizan. Krajnje je vrijeme da muslimani uvedu malo brige za druge u svoj ahlak i edeb. Također, zbog objektivnosti onaj ko odgovara bi trebao biti nepušač.

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Zabranjenost pušenja duhana vezana je njegovom štetnošću po zdravlje čovjeka kao i kvalifikaciju rasipanja imovine u beskorisne ili čak štetne stvari. Kako je i Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila štetnost duhana, zbog čega su mnoge zemlje uvele razne restrikcije u pogledu korištenja duhana te obavezale proizvođače da na duhanskoj kutiji napišu upozorenje da “duhan ubija”, gotovo da je postignut konsenzus savremene muslimanske uleme o zabranjenosti pušenja duhana u islamu. Zabranjenost je još jača i intenzivnija u pogledu pušenja u prisustvu drugih, posebno djece, jer se štetnost proteže i na njih. U Kur’anu se kaže: “Ne bacajte se svojim rukama u propast!” Pušači upravo to rade. U hadisu se navodi: “Nije dozvoljeno nanositi štetu drugima, a ni na štetu uzvraćati štetom.” Pušači oponiraju i ovom hadisu ukoliko pušenjem ugrožavaju druge ili ih podstiču na pušenje.

Također, ukoliko neko toliko puši da mu se čuje iz usta kao da je jeo luk, onda on time uznemirava klanjače u džematu, pa se i na njega odnosi propis o pokuđenosti klanjanja u džematu osobe koja je jela luk, posebno bijeli, jer je njegov smrad intenzivniji.

Pitanje:

Esselamu alejkum!

1. Da li je pušenje u prisustvu nepušača i djece haram?

2. Da li je pušaču zbog smrada i zadaha iz usta mekruh klanjati u džematu, kao i čovjeku koji je jeo luk?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Uzimajući u obzir strogu kur’ansku zabranu: “Ne bacajte se svojim rukama u propast” i njenu primjenu na pušenje duhana, možda se može upotrijebiti i najjači stepen zabrane u šerijatu “haram” u slučaju pušenja duhana uvažavujući savremena saznanja i otkrića o štetnosti spomenute pojave o kojoj govore izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije i medicinske nauke. Ako bismo i pokazali neku rezervu prema upotrebi termina “haram” – stroga zabrana, nema dileme oko toga da tu pojavu okarakterišemo kao strogu pokudu (mekruh tahrimi), posebno imajući u vidu da pušenje duhana šteti ne samo zdravlju pušača, već i zdravlju svih onih koji dolaze u dodir sa duhanskim dimom, posebno zdravlju djece. Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Nije dozvoljeno nanositi štetu niti na štetu uzvraćati štetom.” Prema tome, možemo konstatovati sljedeće:

1. da je pušenje, kao po zdravlje opasna i štetna pojava, zabranjeno, a ta zabrana je još jača ako se njime šteti i drugima, ili se još i propagira među njima,

2. ukoliko je neugodan miris duhana pušača  dovoljno intenzivan da uznemirava klanjače, onda je pokuđeno da dolazi u džemat analogno slučaju dolaska u džamiju nakon jedenja bijelog luka i sl. hrane koja emitira neugodan miris.

Pitanje:

Esselamu alejkum!
Da li je dozvoljeno pušenje nargile (šiše) s obzirom da se otvara sve više kafića u kojem to nude?

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Pušenje nargile (šiše) je štetna navika kao i pušenje duhana ako ne i štetnija. Vjera zabranjuje i odvraća od svega što je štetno, pa bi se muslimani, posebno omladina, trebali kloniti te i drugih štetnih navika i običaja. Šerijatski je zabranjena ili sumnjiva  zarada stečena prodajom štetnih roba i usluga.

Pitanje

Esselamu alejkum!
Da li je dozvoljeno pušiti duhan u haremu džamije? Molim Allah dž. š. da nas učvrsti u vjeri i da nam osvjetli pravi put i da Vas nagradi. Amin!!!

Odgovor

Kao što bi činjenje nekog drugog grijeha u haremu džamije posmatrali strožije nego njegovo činjenje u nekom drugom prostoru, budući da džamijski harem ima svoju posebnost, isti je slučaj i s pušenjem duhana. Mislimo da bi trebalo zabraniti pušenje duhana u džamijskom haremu. Dobar broj islamskih pravnika smatra pušenje duhana zabranjenim zbog njegove štetnosti, dok neki smtraju da je ono pokuđeno djelo. To je dostatan razlog da se zabrani njegova konzumacija u džamijskom haremu, a i kako ne bismo dozvoljavanjem pušenja u njemu sugerirali omladini da u tome nema ništa loše ni štetno, što je neprimjeren odnos prema omladini.