Utemeljenost podne (Ahiri-zuhri) nakon džume namaza?

Pitanje

Zanima me da li petkom poslije džume namaza se klanja podne namaz ili podne džuma namaza. Naime u jednoj knjizi sam pročito da petkom poslije džuma namaza se klanja podne džuma namaza koji sadrži 4 rekata sun sunneta 4 rekata ahriz zuhra i 2 rekata sunetil vakata. Mene sad jednostavno zanima šta se klanja, znači poslije džuma namaza da li obični podne namaz ili ipak ovo već navedeno?

 

Odgovor

Ko klanja džumu namaz ne treba klanjati podne namaz, tj. ahiruz-zuhr. Džuma namaz je završena predajom selama nakon drugog rekjata. Ko žuri može napustiti džamiju ne uznemiravajući one koji ostaju, ali je bolje slijediti imama dok se ne završi i zikr poslije namaza. Time će se bolje očuvati red i sloga u džematu. Nema šerijatski validnog dokaza da uz džumu treba klanjati i rezervno podne, osim pozivanja na sumnju u ispravnost džume u slučaju kada se taj namaz u jednom gradu klanja na više mjesta, što je u ovom vremenu apsolutno bespredmetno. Međutim ako neko želi da klanja nafilu poslije džume, nema smetnje. U tradiciji se navodi da su ashabi klanjali četiri rekjata sunneta poslije džume.

Fetva-i-emin dr. Enes Ljevaković