VIDENSKAB OG ISLAM

Selvom det primære formål med Koranen (åbenbaret for over 1400 år siden) ikke er af videnskabelig natur, så indeholder den alligevel videnskabelige fakta der kun er blevet opdaget for nyligt, på grund af de teknologiske fremskridt vi har opnået de seneste århundrede.

Desuden er Koranen ikke en modstander af videnskabelig tankegang og fremdrift men opmuntrer direkte til at udforske og undersøge.

Følgende er blot nogle af de videnskabelige mirakler som er i Koranen.

KORANEN OM BJERGE

En bog med titlen Earth er en grundbog på mange universiteter rundt omkring i verden. En af forfatterne er Professor Emeritus Frank Press. Han var videnskabelig rådgiver for tidligere præsident for USA Jimmy Carter og var i 12 år formand for The National Academy of Sciences i Washington, D.C.
Hans bog siger, at bjerge har underliggende rødder. Disse rødder er dybt forankret i jorden, således at bjerge har form som en pløk.

Det er sådan, Koranen beskriver bjerge.

“Har Vi ikke gjort jorden til et leje og bjergene som teltpløkke?” [An-Naba #78 : 6-7]

Moderne videnskab har bevist, at bjerge har dybe rødder under jordens overflade, og at disse rødder kan være op til flere gange bjergenes højde over jorden.
Så det mest dækkende ord til at beskrive bjerge på grundlag af denne information er ordet pløk, da størstedelen af en pløk nedsat i jorden er under jorden.
Videnskabens historie fortæller os, at teorien, om at bjerge har dybe rødder, først blev fremsat i den anden halvdel af det nittende århundrede.

Bjerge spiller også en stor rolle i at stabilisere jordens skorpe. De hindrer jorden i at ryste.

“Og Han har forankret bjerge i jorden, så den ikke skælver med jer, og floder og veje, for at i må finde vej.” [An-Nahl #16 : 15]

Ligeledes siger den moderne teori om pladetektonik, at bjerge virker som stabiliserende elementer for jorden. Denne viden om bjerges rolle som stabiliserende elementer for jorden er man kun lige begyndt at forstå indenfor rammerne af pladetektonik siden 1960erne.

Kunne nogen på profeten Muhammads  tid have kendt til bjergenes virkelige form? Kunne nogen forestille sig, at det solide massive bjerg, som han så foran sig, i virkeligheden går langt ned i jorden og har en rod, som videnskabsmænd hævder?
Et stort antal bøger om geologi beskriver kun den del af bjergene, der er over jordoverfladen, når de behandler dette emne.
Det er fordi, at disse bøger ikke er skrevet af specialister i geologi.
Moderne videnskab har imidlertid bekræftet sandheden i Koranens vers.

 

KORANEN OM UNIVERSETS OPRINDELSE

Den moderne kosmologi, praktisk såvel som teoretisk, tilkendegiver klart, at hele universet engang ikke var andet end en sky af røg (dvs. en uigennemsigtig meget tæt og varm sammensætning af gasser).

Det er et af de ubestridte principper i almen moderne kosmologi.
Videnskabsmænd kan nu observere nye stjerner, der dannes af resterne af den røg.
De lysende stjerner, som vi ser om natten, var, som hele universet, i den røg. Vores skaber har fortalt os i Koranen:

“Så vendte Han sig til himlen, da den var som røg”
[Fussilat #41 : 11]

Fordi jorden og himlene over os (solen, månen, stjerner, planeter, galakser etc.) blev dannet af den samme røg, konkluderer vi, at jorden og himlene var en samlet enhed.

Så formedes de af denne sammenhængende røg og delte sig fra hinanden. Vores skaber fortæller os i Koranen:

“Ser de tvivlende ikke, at himlene og jorden var en samlet masse, og så delte Vi dem. Og Vi har skabt hvert eneste levende væsen udfra vand. Vil de da ikke tro?”
[Al-Anbiya #21 : 30]

Dr. Alfred Kroner er en af verdens navnkundige geologer.
Han er professor i geologi og formand for afdelingen for geologi ved institut for geologiske videnskaber ved Johannes Guttenberg Universitetet i Mainz, Tyskland.
Han sagde: Når man tænker på, hvor Muhammad  kom fra tror jeg, at det næsten er umuligt, at han kunne have vidst noget om ting som universets fælles oprindelse, som videnskabsmænd først har fundet ud af indenfor de sidste få år, med meget komplicerede og avancerede teknologiske metoder, at det er tilfældet.

Han sagde også: En, der ikke vidste noget om atomfysik for fjorten hundrede år siden, kunne ikke, tror jeg, være i stand til selv at komme frem til f.eks., at jorden og himlene har samlet sig.

 

KORANEN OM DET MENNESKELIGE FOSTERS UDVIKLING

 

Koranen om fosterets udviklingProfessor Emeritus Keith L. Moore er en af verdens mest prominente videnskabsmænd indenfor anatomi og embryologi, og han har skrevet bogen The Developing Human, der er oversat til otte sprog.
Denne bog er et videnskabeligt opslagsværk, og den blev valgt af en speciel komité i USA som den bedste bog skrevet af en enkelt person.
Dr. Keith Moore er Professor Emeritus i anatomi og cellebiologi ved University of Toronto, Canada.
Der var han vicedekan i grundlæggende videnskaber ved det medicinske fakultet, og han var formand for institut for anatomi i 8 år.
I 1984 modtog han den mest ansete pris indenfor anatomi i Canada, J.C.B. Grant Award fra Canadian Association of Anatomists.
Han har stået i spidsen for mange internationale foreninger, såsom Canadian and American Association of Anatomists samt Council of the Union of Biological Sciences.

I 1981 under den Syvende Lægekonference i Dammam, Saudi Arabien, sagde Professor Moore: Det har været en stor fornøjelse for mig at hjælpe med at klargøre udsagn i Koranen om menneskelig udvikling.
Det står klart for mig, at disse udsagn må være kommet til Muhammad  fra Gud, fordi næsten al denne viden ikke blev opdaget før mange århundreder senere.
Det beviser for mig, at Muhammad  må have været et af Guds sendebude.
Så blev Professor Moore stillet det følgende spørgsmål: Betyder det, at du tror på, at Koranen er Guds ord? Han svarede: Jeg har intet besvær med at acceptere det.

“Vi har visselig skabt mennesket af et udtræk af ler (jord og vand). Derpå har Vi gjort det til en dråbe, fastsat et sikkert sted. Derpå gjorde Vi dråben til en klump tykt blod, og Vi gjorde klumpen til et stykke kød, og Vi skabte fra stykket, knogler, og Vi beklædte knoglerne med kød, og derpå bragte Vi det frem, som en ny skabning. Så glorværdig er Allāh, den bedste skaber.”
[Al-Mumenoon #23 : 12-14]

Hvordan kunne Muhammad  på nogen måde have vidst alt dette for 1400 år siden, når videnskabsmænd først i nyere tid har opdaget det ved at bruge avanceret udstyr og stærke mikroskoper, der ikke eksisterede på den tid?
Hamm og Leeuwenhoek var de første videnskabsmænd, der observerede menneskelige sædceller (spermatozoer) ved hjælp af et (forbedret) mikroskop i 1677 (mere end 1000 år efter Muhammad ).
De troede fejlagtigt, at sædceller indeholdt en på forhånd dannet miniature af et menneske der voksede, når det kom ind i kvindens livmoder.

De intensive studier af Koranen og hadith (pålideligt overleverede rapporter fra profeten Muhammads  Sahabah (omgangskreds) om, hvad han sagde, gjorde eller billigede) igennem de sidste fire år har afsløret et system til at klassificere menneskelige embryoer, der er forbløffende, fordi det blev nedskrevet i det syvende århundrede efter vor tidsregning.
Selvom Aristoteles, grundlæggeren af videnskaben embryologi, vidste, at hønseembryoer udviklede sig i stadier fra sine studier af hønseæg i det fjerde århundrede før vor tidsregning, gav han ingen detaljer om disse stadier.
Så vidt man ved fra historien om embryologi, vidste man meget lidt om stadierne og klassificeringen af menneskelige embryoer før det tyvende århundrede.
Af denne grund kan beskrivelserne af det menneskelige embryo i Koranen ikke være baseret på videnskabelig viden i det syvende århundrede.
Den eneste logiske konklusion er: Disse beskrivelser blev åbenbaret til Muhammad  af Gud.
Han kunne ikke have kendt disse detaljer, fordi han var analfabet uden nogen form for videnskabelig uddannelse.

 

KORANEN OM HAVE OG FLODER

Moderne videnskab har opdaget, at der, hvor to forskellige have mødes, er der en barriere mellem dem.
Denne grænseflade deler de to have, så hvert hav har sin egen temperatur, saltholdighed og massefylde.
Eksempelvis er Middelhavets vand varmt, saltholdigt og mindre tæt, sammenlignet med Atlanterhavets vand.
Når Middelhavets vand kommer ind i Atlanterhavet gennem Gibraltar tærsklen, bevæger det sig flere hundrede kilometer ind i Atlanterhavet i en dybde af ca. 1000 m med sin egen varme, saltholdighed og mindre tæthed som karakteristika.
Vandet fra Middelhavet stabiliserer sig ved denne dybde.

Selvom der er store bølger, stærke strømme og tidevand i disse have, blandes de ikke eller overskrider denne barriere.
Den Hellige Qur’an nævner, at der er en barriere mellem de to have, som de ikke overskrider.
Vores skaber fortæller os i Koranen:

“Han har ladet de to have, der engang skal mødes, strømme adskilte. Mellem dem er der en barriere, som de ikke kan overskride.”
[Ar-Rahman #55 : 19-20]

Men når Koranen omtaler, at der er en grænseflade mellem ferskvand og saltvand, nævner den eksistensen af en stærk skillevæg udover barrieren.
koranen_om_vandmasser_der_ikke_blandesVores skaber har fortalt os i Koranen:

“Og det er Ham, som lod de to have flyde: det ene frisk og sødt, det andet bittert og salt. Og Han har skabt mellem dem en barriere og en stærk skillevæg.”
[Al-Furqan #25 : 53]

Man kan spørge sig selv, hvorfor Koranen nævner denne skillelinie, når den taler om adskillelsen mellem fersk- og saltvand, men ikke nævnte den, da den talte om adskillelsen mellem de to have?
Moderne videnskab har opdaget, at ved flodmundinger, hvor fersk- og saltvand mødes, er situationen noget anderledes end den, hvor to have mødes.
Det er blevet opdaget, at det, der adskiller ferskvand fra saltvand ved flodmundinger, er en zone, der med en tydelig diskontinuitet i massefylde adskiller de to lag. Denne grænseflade har en anden saltholdighed end ferskvand og saltvand.

Denne oplysning er blevet opdaget for nylig ved hjælp af avanceret udstyr til at måle temperatur, saltindhold, massefylde, opløst ilt etc.
Det menneskelige øje kan ikke se forskellen mellem de to have, der mødes.
For os ligner de snarere et sammenhængende hav.
Ligeledes kan det menneskelige øje ikke se opdelingen af vand ved flodmundinger i de tre slags: ferskvand, saltvand og grænsefladen.

 

 

http://www.opdag-islam.dk